[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Hoản

Tên khác Nguyễn Hoàn
Năm sinh Quí Tị 1713 – Nhâm Tí 1792
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Cũng gọi là Nguyễn Hoàn, Danh thần đời Lê Hiển tông, quê làng Lan Khê (sau đổi là Thượng Khê) huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Năm Quí hợi 1743 ông đỗ đồng tiến sĩ lúc 30 tuổi, làm Hữu tư giảng, rồi thăng Thượng thư bộ Lại (1767), sau coi tòa Kinh diên, Quốc tử giám, Viện Hàn lâm, Đông các, rồi lại được làm tham tụng tước Hoàn Quận Công (hay Hoàn Quận Công).

Năm Đinh dậu 1777 ông thăng Thái phó, Quốc lao, tham dự triều chính. Ít lâu thì về hưu rồi lại được vời ra làm Tham tụng như trước, biểu dương Phụ quốc công thần. Tuy làm quan lớn nhưng ông chỉ cầu an, phong cách bị sĩ phu chê trách nhiều, thường gọi mỉa mai ông là “Trường lạc lão” (ông già hưởng lạc lâu dài) như Phùng Đạo ở đời Ngũ Quí bên Trung Quốc.

Năm Nhâm tí 1792 ông mất, thọ 79 tuổi.

Ông có thừa lệnh chúa Trịnh Sâm, cùng với Lê Quí Đôn, Võ Miên biên tập Quốc sử tục biên từ đời Lê Hello tông đến Ý tông (1639-1739), nối bộ Đại Việt sử kí bản kỉ tục biên. Ông cùng soạn với Võ Miên, Uông Sĩ Lãng, Phan Trọng Miên bộ Đại Việt lịch triều đăng khoa lục. Đây là một bộ sách quí về khoa cử nước nhà từ khởi thủy đến thời Lê mạt

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..