[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Nguyễn Hiền

Năm sinh Giáp Ngọ 1234 -…
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh sĩ đời Trần Thái tông, không rõ năm mất, quê làng Dương A, huyện Thượng Hiền, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây).

Ông nổi tiếng thông minh, hay chữ, ngay từ tuổi trẻ đã được nguời đời khen là thần đồng. Vào năm Thiên Ứng Chánh Bình thứ 16 (năm Đinh vị 1247) triều đình mở đại khoa lấy các Thái học sinh (tiến sĩ), ông vào ứng thí lúc ấy mới có 13 tuổi (không biết sách Đại Việt lịch triều đăng khoa lục có chép nhầm chăng, nhưng cũng ghi rõ là khoa này Đặng Ma La cũng 13 tuổi, Lê Văn Hưu cũng 17 tuổi). Đây là khoa thi đỗ Tam khôi đầu tiên và ông là nguời đỗ Trạng nguyên khai khoa của khoa cử Việt Nam: Trạng nguyên là ông lúc ấy mới 13 tuổi, thứ nhì là Bảng nhãn Lê Văn Hưu 17 tưổi, thứ ba là Thám hoa Đặng Ma La (cũng 13 tuổi).

Về tổ chức khoa cử đời nhà Trần, đây là khoa thứ ba mà cũng là khoa đầu tiên lấy đỗ Tam khôi. Như vậy ông nghiễm nhiên là Tam khôi thứ nhất trong lịch sử thi cử đời Trần mà cũng là người đỗ Trạng nguyên đầu tiên và sớm nhất, trẻ nhất của nền khoa cử nước nhà.

Ông làm quan đến chức Thượng thư, có lúc trông coi Quốc sử quán và mất tại chức.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Chúng tôi tồn tại nhờ quảng cáo.

Làm ơn hãy tắt chức năng chặn quảng cáo trên trình duyệt.

Xin cám ơn!

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..