Tên khác Tử Kính – Nam Thúc – Ngọ Nam – Nhật Nam – Nguyễn Đạm
Năm sinh Tân Mão 1771 – Giáp Thân 1824
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)
– Nhà Tây Sơn (1778-1802)
– Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ tự Tử Kính hiệu Nam Thúc, Ngọ Nam, Nhật Nam. Cũng có tên khác nữa là Đạm, nên cũng gọi là Nguyễn Đạm, con Nguyễn Điều, cháu gọi Nguyễn Du bằng chú ruột, quê làng Tiên Điền huyện Nghi Xuân, trấn Nghệ An (nay là Hà Tĩnh).

Ông nổi tiếng văn chương, cùng với chú là Nguyễn Du là hai trong số năm nhà văn thời ấy được xưng tặng là An Nam ngũ tuyệt ông trung thành với nhà Hậu Lê, không cộng tác với nhà Tây Sơn và sau đó càng cự tuyệt không phục vụ nhà Nguyễn, cam sống thanh bần, ẩn dật ở quê nhà.

Năm Giâp thân 1824 ông mất, hưởng dương 53 tuổi, ông còn hai tập thơ được truyền tụng:

Quan Đông hải
Minh Quyên thi tập

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trần Đường

Năm sinh Kỉ Hợi 1839 – Ất Dậu 1885 Tỉnh thành Khánh Hòa Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Cao Bá Quát

Năm sinh Kỉ Tị 1809 – Giáp Dần 1854 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Trương Công Hello

Năm sinh Đinh Mùi 1727- Canh Thân 1800 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Trịnh – Nguyễn…
Chi tiết

Dương Văn Giáo

Năm sinh Nhâm Thìn 1892 – Ất Dậu 1945 Tỉnh thành Vĩnh Long Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Công Nữ Đồng Canh

Tên khác Đạm Phương Năm sinh Tân Tị 1881 – Mật Tí 1948 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời…