Tên khác Thuần Chi – Tĩnh Trai – Anh Toàn tử
Năm sinh Mậu Thìn 1808 – Đinh Mão 1867
Tỉnh thành Quảng Bình
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ triều Nguyễn, tự là Thuần Chi, hiệu Tĩnh Trai, Anh Toàn tử, quê làng Phù Ninh; sau dời sang làng Trung Ái (sau đổi thành Trung Thuần) phủ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Năm Kỉ sửu, ông đỗ Tú tài, đến năm Tân mão (1831) đỗ Giải nguyên tại trường Thừa Thiên lúc mới 23 tuổi liền được bổ dạy học tại Quốc tử giám. Năm Quí tị 1833 làm tri huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang gặp lúc thân phụ qua đời, ông về cư tang, đến năm Bính thân 1836 được vời ra giữ chức Đốc học độc thư, ít lâu sau bị kẻ xấu gièm pha ông bỏ việc về quê.

Đến năm Tân sửu 1841, ông lại được vời ra giữ chức Hành tẩu ở Nội các. Về sau làm Lang trung bộ Lại, rồi bộ Lễ, dần thăng đến án sảt tỉnh Khánh Hòa, nhưng một thời gian ngắn bị cách chức phát vãng sung quân ở Đà Nẵng, chỉ trong vài ngày được đổi về Huế làm Trai đàn hiệu lực tại chùa Thiên Mụ.

Năm Đinh mão 1867, ông qua đời nhằm ngày 15-12 âm lịch thọ 59 tuổi.

Các tác phẩm chính của ông:

– Tĩnh Trai thi tập
– Dược sư ngẫu đề
– Phản thúc ước

Ngoài ra, ông còn có nhiều thơ xướng họa với các nữ sĩ, công chúa Tam Khanh (Mai Am, Huệ Phố, Qui Đức) ở Huế.

Thơ Nguyễn Hàm Ninh rất giàu thi tính, dầu cho là thơ tả tình, vịnh vật ngôn chí… đều có một chủ đề nhất quán.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phạm Dương Nhân

Năm sinh Đinh Hợi 1887- Bính Thìn 1916 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Ngô Hải Hoàng

Năm sinh … – Canh Ngọ 1930 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Lê Thận

Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Danh tướng của Lê Thái tổ, không rõ…
Chi tiết

H’Mông

Người H’Mông (RPA: Hmoob/Moob, Chữ Hmông Việt: Hmôngz/Môngz); phát âm tiếng H’Mông: [m̥ɔ̃ŋ]), là một nhóm dân tộc có…