Loading

Nguyễn Giản Thanh

Tháng Ba 1, 2021| Admin
Tên khác Nguyễn Giản Liêm – Cự Nguyên – Phác Hiên – Trạng Me
Năm sinh Tân Sửu 1481 -…
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh sĩ đời Lê Uy Mục, con tiến sĩ Nguyễn Giản Liêm, tự Cự Nguyên, hiệu Phác Hiên, quê làng Ông Mặc, sau đổi là Hương Mặc (tục gọi làng Me), huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Ông là học trò danh sĩ Đàm Thận Huy, năm Mậu thìn 1508 ông đỗ đầu nhất giáp tiến sĩ (trạng nguyên) lúc 27 tuổi. Người đỗ kế (Bảng nhãn) là Hứa Tam Tĩnh, người làng Như Nguyệt (tục gọi làng Ngọt), nên có câu ca dao “Trạng Me đè Trạng Ngọt”.

Ông làm quan đến Thị thư Viện Hàn lâm kiêm Đông các Đại học sĩ. Khi nhà Mạc dấy lên, ông lại làm quan với nhà Mạc đến Thượng thư bộ Lễ kiêm Thị độc Viện Hàn lâm, coi sóc việc trong viện, tước Trung Phụ Bá, rồi tiến tước Hầu. Nhiều lần ông đi sứ Trung Quốc.

Ông có soạn bộ sách:

Thương Côn châu ngọc, tập hợp thơ vịnh sử của nhiều nhà thơ ta và Trung Quốc. Bài phú Phụng Thành Xuân sắc (Cảnh sắc mùa xuân ở thành Phụng tức thành Thăng Lengthy) của ông nổi tiếng trong lịch sử văn học Việt Nam.

Bộ Thương Côn châu ngọc tập (5 quyển) do ông soạn và biên tập, Phan Huy Chú đọc tập này cho rằng “Chọn các bài thơ của các danh gia Nam (Việt Nam) Bắc (Trung Quốc) sắp đặt theo từng loại là công của Nguyễn Giản Thanh đậu Trạng nguyên đời Đoan Khánh”.

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ