Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất, pháp danh Giác Hải, không rõ tên thật, quê ở Hải Thanh.

Ông cùng quê với sư Không Lộ, thuở trẻ làm nghề chài cá, đến năm 25 tuổi ông đi tu. Về sau được truyền tâm ấn, đứng vào thế hệ thứ 10 dòng thiền Quan Bích.

Các vua nhà Lý rất trọng vọng ông, Lý Nhân tông có thơ tán tụng ông và sư Thông Huyền (Lý Càn Đức). Đời ông có nhiều truyền thuyết hoang đường như sư Từ Lộ (Đạo Hạnh).

Đời Lý Thần tông, nhà vua nhiều lần vời ông vào triều ông lấy cớ già yếu để từ chối.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like