[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Gia Cơ

Tên khác Kì Trai
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Nhà thơ đời Lê Hiển tông, hiệu Kì Trai, con Đạt Võ Hầu Nguyễn Gia Ngô và Quận chúa Quỳnh Liên Trịnh Thị Ngọc Tuân, em Ôn như Hầu Nguyễn Gia Thiều.

Ông có tiếng thơ văn, về sau ông lấy con gái Lê Hiển tông (chị ruột công chúa Ngọc Hân, vợ vua Quang Trung), nghiễm nhiên là Phò mã nhà Lê và cũng là người thân thiết với nhà Tây Sơn.

Thơ văn ông còn lại một thi phẩm: Tứ Trai thi tập soạn chung với anh cả là Tân Trai Nguyễn Gia Thiều và hai em là Hòa Trai Nguyễn Gia Diễm, Thanh Trai Nguyễn Gia Chu.

Sách hiện nay đã thất lạc chỉ còn lại một số bài được truyền tụng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..