Tên khác Kì Trai
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Nhà thơ đời Lê Hiển tông, hiệu Kì Trai, con Đạt Võ Hầu Nguyễn Gia Ngô và Quận chúa Quỳnh Liên Trịnh Thị Ngọc Tuân, em Ôn như Hầu Nguyễn Gia Thiều.

Ông có tiếng thơ văn, về sau ông lấy con gái Lê Hiển tông (chị ruột công chúa Ngọc Hân, vợ vua Quang Trung), nghiễm nhiên là Phò mã nhà Lê và cũng là người thân thiết với nhà Tây Sơn.

Thơ văn ông còn lại một thi phẩm: Tứ Trai thi tập soạn chung với anh cả là Tân Trai Nguyễn Gia Thiều và hai em là Hòa Trai Nguyễn Gia Diễm, Thanh Trai Nguyễn Gia Chu.

Sách hiện nay đã thất lạc chỉ còn lại một số bài được truyền tụng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hoàng Lộc

Năm sinh Canh Thân 1920 – Kỉ Sửu 1949 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Duật

Tên khác Nguyễn Uýnh Năm sinh … – Bính Tuất 1886 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì –…
Chi tiết

Người La Hủ

Người La Hủ, còn có các tên gọi khác như Xá Lá Vàng, người Khổ Thông (tiếng Trung:…