Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ quan đời Lê Thế tông, quê làng Liễu Ngạn, huyện Siêu Loại, xứ Kinh Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Ông có tài văn, võ, làm quan được phong tước Siêu Quận Công. Con ông Đạt Võ Hầu Nguyễn Gia Ngô, cháu là Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều đều là bậc anh tài trong nước.

Tổ tiên gốc ở làng Tống Sơn, huyện Gia Miêu, tỉnh Thanh Hóa. Ông cụ tổ là Định Quốc Công Nguyễn Bặc, công thần nhà Đinh. Có Nguyễn Viết Hựu theo giúp Nguyễn Kim phù Lê chống Mạc, rồi sau lấy vợ ở xã Liễu Chữ. Đến đời cháu Nguyễn Viết Hựu là Nguyễn Gia Hữu. Ông này sợ các đời sau quên quê cha đất tổ, nên đổi chữ lót là viết ra Gia (gốc ở chữ Gia Miêu). Từ đó họ Nguyễn Gia trở nên một đại tộc.

Ở nhà thờ họ này, có tấm biển lớn đề bốn chữ “Đồng trụ tướng môn” (Cột nhà vua, của nhà tướng) và đôi câu đối tỏ rõ việc nhà

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Duy Tường

Tên khác Lê Thần Tông Năm sinh Kỉ Mão 1699 – Ất Mão 1735 Tỉnh thành Không rõ…
Chi tiết

Lê Bá Thận

Năm sinh Nhâm Ngọ 1822-… Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Danh…
Chi tiết

Hồ Thấu

Năm sinh Mậu Ngọ 1918 – Kỉ Sửu 1949 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…