[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Gia Châu

Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ quan đời Lê Thế tông, quê làng Liễu Ngạn, huyện Siêu Loại, xứ Kinh Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Ông có tài văn, võ, làm quan được phong tước Siêu Quận Công. Con ông Đạt Võ Hầu Nguyễn Gia Ngô, cháu là Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều đều là bậc anh tài trong nước.

Tổ tiên gốc ở làng Tống Sơn, huyện Gia Miêu, tỉnh Thanh Hóa. Ông cụ tổ là Định Quốc Công Nguyễn Bặc, công thần nhà Đinh. Có Nguyễn Viết Hựu theo giúp Nguyễn Kim phù Lê chống Mạc, rồi sau lấy vợ ở xã Liễu Chữ. Đến đời cháu Nguyễn Viết Hựu là Nguyễn Gia Hữu. Ông này sợ các đời sau quên quê cha đất tổ, nên đổi chữ lót là viết ra Gia (gốc ở chữ Gia Miêu). Từ đó họ Nguyễn Gia trở nên một đại tộc.

Ở nhà thờ họ này, có tấm biển lớn đề bốn chữ “Đồng trụ tướng môn” (Cột nhà vua, của nhà tướng) và đôi câu đối tỏ rõ việc nhà

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..