Tên khác Nhữ Hiền
Năm sinh Canh Ngọ 1810 – Tân Dậu 1861
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần triều Nguyễn, em ruột Nguyễn Văn Chương (tức Nguyễn Tri Phương), tự là Nhữ Hiền, sinh ngày 21 tháng chạp năm Kỉ Tị (1810) tại làng Đường Long tức Chí Long, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, hi sinh ngày 16 tháng giêng năm Tân dậu trong trận Kì Hòa tức Chí Hòa, Sài Gòn (25-2-1861).

Thuở nhỏ ông thông minh, hiếu học, năm Đinh dậu 1837 đỗ tú tài, năm Thiệu Trị nguyên niên đậu cử nhân khoa Tân sửu. Năm sau (Nhâm dần 1824), thi Đình đậu Tam giáp đồng tiến sĩ.

Năm 1843, ông được bổ Biên tu ở Nội các, năm sau thăng Tu soạn, năm 1845 được bổ Tri phủ Tân An, ở Gia Định, năm 1847 chuyển về làm Tri phủ Quảng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm này thân sinh mất, ông về cư tang, qua năm sau (1848) được bổ làm Tri huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Năm 1851, được thăng Tập hiền viện Thị độc, sung giảng sách ở Tòa Kinh diên, năm 1852 làm Thị giảng học sĩ, năm này sung phái bộ sang Trung Quốc.

Sau khi đi sứ về được thăng Hồng Lô tự khanh sung Biện lí bộ Lại kiêm Nội các làm việc tại triều đình.

Năm 1856, tàu chiến Pháp đến khiêu khích ở Đà Nẵng, ông được phái vào giúp Tổng đốc Quảng Nam là Đào Trí lo chống giặc. Năm 1860 thực dân Pháp đánh chiếm Gia Định, ông sung chức Gia Định Quân thứ Tán lí quân vụ trông coi việc quân sự.

Năm 1861, Trung tướng Hải quân Pháp là Charner vây đồn Chí Hòa do Nguyễn Tri Phương trấn giữ. Dưới áp lực của quân Pháp, ông chiến đấu anh dũng và hi sinh tại trận một lần với Tôn Thất Trí, còn Nguyễn Tri Phương và Phạm Thế Hiển bị thương. Cuối cùng Nguyễn Tri Phương rút được về Biên Hòa.

Sau khi mất ông được triều đình truy tặng hàm Binh bộ tả tham tri và được thờ tại đền Trung Nghĩa, Trung Hiếu cùng anh là Nguyễn Tri Phương và cháu là Nguyễn Lâm.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo Nghĩa Đô

Đèo Nghĩa Đô Đèo Nghĩa Đô (Việt Nam) Đèo Nghĩa Đô là đèo trên quốc lộ 279 ở…