Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Ất Sửu 1985
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)
– Nước Việt Nam mới

Nhà hoạt động cách mạng, cựu Bộ trưởng ngoại giao, quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (nay vẫn thuộc tỉnh Nghệ An), có sách chép năm sinh ông 1910.

Tuổi trẻ ông học tại Vinh, năm 1928 gia nhập đảng Hưng Nam (sau đổi là Tân Việt của Lê Văn Huân, năm 1930 là đảng viên đảng Cộng sản Đông Dương hoạt động bí mật ở Nghệ An.

Năm 1931 ông bị bắt giam, đày lên Ban Mê Thuột, năm 1933 đày ra Côn Đảo. Khi Mật trận Bình dân Pháp cầm quyền, ông được trả tự do trong năm 1939, về hoạt động tại Nghệ An đến Cách mạng tháng 8 năm 1945.

Năm 1946 ông đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa I đơn vị tỉnh Nghệ An rồi được cử giữ chức Chủ tịch ủy ban Kháng chiến hành chánh Trung bộ, kiêm Bí thư Liên khu ủy khu V (thay ông Phạm Văn Đồng).

Sau hiệp định Genève, ông làm việc ở Trung ương đảng Lao động, năm 1959 làm Chủ nhiệm ban kế hoạch nhà nước, Bộ trưỏng Bộ Ngoại giao, Phó thủ tướng chính phủ

Sau ngày Việt Nam thống nhất, ông dẫn đầu Phái đoàn Việt Nam đến Hoa Kì dự lễ kết nạp Việt Nam vào tổ chức Liên hiệp quốc tại Nữu ước.

Ông được tặng thưởng nhiều huân chương cao quí của nhà nước Việt Nam.

Ông mất tại Hà Nội trong năm 1985, thọ 75 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Phan Vinh

Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Chiến sĩ nghĩa hội thời Cần Vương…
Chi tiết

Người Thái (Việt Nam)

Người Thái với tên tự gọi là Tay/Tày/Thay/Thày (tiếng Thái: ไทย/ไท) tùy thuộc vào cách phát âm của…
Chi tiết

Cung Văn Hy

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Danh thần đời Gia Long –…
Chi tiết

Lê Văn Viễn

Tên khác Bảy Viễn Năm sinh Ất Tị 1904 – Canh Tuất 1970 Tỉnh thành TP Hồ Chí…
Chi tiết

Lê Huy Vân

Năm sinh Giáp Dần 1914 – Bính Dần 1986 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…