Năm sinh Nhâm Thân 1572 – Nhâm Dần 1652
Tỉnh thành Vĩnh Phúc
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Thế tông, quê xã Yên Lăng, huyện Yên Lăng, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Vĩnh Phúc).

Năm Mậu tuất 1598 ông đỗ nhị giáp tiến sĩ, 26 tuổi làm Cấp sự trung bộ Lại, Bính ngọ 1606 ông sung Phó sứ sang Trung Quốc. Khi về được thăng Thiên đô ngự sử, tước Phương Tuyền Bá.

Năm Bính thìn 1616, đổi làm Đô ngự sử Tả thị lang bộ Lễ, ít lâu, đổi sang Tả thị lang bộ Lại, được phong tước Hầu.

Năm Quí hợi 1623, được phong Dực vận tán công thần, Thượng thư bộ Công, rồi thăng tước Tuyên Quận Công, Thiếu phó. Chẳng bao lâu ông giữ việc 6 bộ kiêm Quốc tử giám Tế tửu, coi luôn việc Viện Hàn lâm, thăng Thái phó (Nhâm ngọ 1642).

Năm Mậu dần 1652 ông mất thọ 80 tuổi được truy tặng Thái tể.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đinh Gia Thuyết

Năm sinh … – Quí Tị 1953 Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Vương Thúc Mậu

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhà yêu nước quê làng Hoàng Trù…
Chi tiết

Nguyễn Bá Tuyển

Năm sinh … – Kỉ Dậu 1909 Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Võ Công Tuấn

Tên khác Vũ Công Tuấn Năm sinh Ất Sửu 1685 -… Tỉnh thành Hà Tây Thời kì –…