[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Duy Hiệu

Tên khác Hường Hiệu
Năm sinh Đinh Mùi 1847- Đinh Hợi 1887
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Có sách ghi là Nguyễn Hiệu, tục gọi Hường Hiệu, vì ông có hàm Hồng lô tự khanh, phụ đạo (dạy con vua).

Chí sĩ yêu nước, quê làng Thanh Hà, huyện Duyên Phúc, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Cẩm Hà, Thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Năm Bính tí 1876 ông đỗ cử nhân, năm Kỉ mão 1879 đỗ phó bảng, lúc 32 tuổi.

Giặc Pháp xâm lược, ông từ quan về làng lập nghĩa hội, chuẩn bị kháng chiến. Từ 1885, ông cùng Trần Văn Dư, Phan Bá Phiến, Nguyễn Hàm phát động khởi nghĩa lập tân tỉnh tại huyện Quế Sơn hưởng ứng hịch Cần vương của vua Hàm Nghi, rồi hợp cùng nghĩa quân chống Nguyễn Thân tay sai giặc Pháp.

Năm Đinh hợi 1887, tháng 8 ông tự nộp mình cho giặc Pháp ở núi Non Nước, bị giải về Huế, chúng dụ hàng, nhưng ông vẫn bất khuất, bị giết trong năm ấy, hưởng dương 40 tuổi.

Lúc lâm hình ông có hai bài thơ tỏ chí, có bài:

“Tây nam vô địch xích đồng tri.
Tảo cập kim thời thế khả vi.
Nhược sử gian phong vô áo điện,
Hà nan trung đính thát cường di.
Hàn sơn kỉ đắc cô tùng cán,
Đại hạ yên năng nhất mộc chi.
Hảo bả đan tâm triều liệt thánh,
Trung thu minh nguyệt bạn ngô qui”

Bản dịch:

Vô địch Tây Nam biết đã thừa,
Thời cơ như thế lẽ ngồi trơ.
Dáo như không trở tay giàn kín,
Giặc khó gì hơn gộp lưỡi bừa.
Núi lạnh, tùng côi xơ xác đứng,
Nhà to cột một khó khăn ngừa.
Về chầu liệt thánh lòng son đấy,
Tháng tám trăng rằm sẵn nhịp đưa.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..