Tên khác Hường Hiệu
Năm sinh Đinh Mùi 1847- Đinh Hợi 1887
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Có sách ghi là Nguyễn Hiệu, tục gọi Hường Hiệu, vì ông có hàm Hồng lô tự khanh, phụ đạo (dạy con vua).

Chí sĩ yêu nước, quê làng Thanh Hà, huyện Duyên Phúc, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Cẩm Hà, Thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Năm Bính tí 1876 ông đỗ cử nhân, năm Kỉ mão 1879 đỗ phó bảng, lúc 32 tuổi.

Giặc Pháp xâm lược, ông từ quan về làng lập nghĩa hội, chuẩn bị kháng chiến. Từ 1885, ông cùng Trần Văn Dư, Phan Bá Phiến, Nguyễn Hàm phát động khởi nghĩa lập tân tỉnh tại huyện Quế Sơn hưởng ứng hịch Cần vương của vua Hàm Nghi, rồi hợp cùng nghĩa quân chống Nguyễn Thân tay sai giặc Pháp.

Năm Đinh hợi 1887, tháng 8 ông tự nộp mình cho giặc Pháp ở núi Non Nước, bị giải về Huế, chúng dụ hàng, nhưng ông vẫn bất khuất, bị giết trong năm ấy, hưởng dương 40 tuổi.

Lúc lâm hình ông có hai bài thơ tỏ chí, có bài:

“Tây nam vô địch xích đồng tri.
Tảo cập kim thời thế khả vi.
Nhược sử gian phong vô áo điện,
Hà nan trung đính thát cường di.
Hàn sơn kỉ đắc cô tùng cán,
Đại hạ yên năng nhất mộc chi.
Hảo bả đan tâm triều liệt thánh,
Trung thu minh nguyệt bạn ngô qui”

Bản dịch:

Vô địch Tây Nam biết đã thừa,
Thời cơ như thế lẽ ngồi trơ.
Dáo như không trở tay giàn kín,
Giặc khó gì hơn gộp lưỡi bừa.
Núi lạnh, tùng côi xơ xác đứng,
Nhà to cột một khó khăn ngừa.
Về chầu liệt thánh lòng son đấy,
Tháng tám trăng rằm sẵn nhịp đưa.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Hoàng

Tên khác Gia Dũ Vương Năm sinh Giáp Thân 1524 – Quí Sửu 1613 Tỉnh thành Thanh Hóa…
Chi tiết

Đèo Cà Đáo

Đèo Cà Đáo Đèo Cà Đáo (Việt Nam) Đèo Cà Đáo là đèo trên quốc lộ 24B ở…
Chi tiết

Lê Văn Ngôn

Tên khác Bảo Hương Năm sinh Mậu Thân 1908 – Bính Thìn 1976 Tỉnh thành Bến Tre Thời…
Chi tiết

Hoàng Bật Đạt

Năm sinh … – Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Ninh Đạt

Năm sinh Mậu Ngọ 1618 -… Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn…
Chi tiết

Dương Doãn Am

Năm sinh … – Mậu Dần 1878 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…