[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Duy Cung

Năm sinh … – Ất Dậu 1885
Tỉnh thành Quảng Ngãi
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)

Liệt sĩ chống Pháp thời Cần vương, quê làng Vạn Tường, huyện Chương Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Thuở nhỏ học ở Quảng Ngãi, đậu cử nhân năm 1868 tại Trường thi Bình Định.

Từng làm án sát tỉnh Bình Định, khi kinh thành thất thủ (1885) ông hưởng ứng Cần vương tham gia kháng chiến, tích cực hoạt động chống Pháp xâm lược.

Tại Quảng Ngãi, thủ lãnh Lê Trung Đình và Nguyễn Tự Tần sa vào tay giặc, ông lập tức theo về với Mai Xuân Thưởng, chống giặc tại Bình Định.

Giặc đàn áp mạnh, lại bị bội phản, ông bị giặc bắt giết trong tháng 7-1885. Trong tù ông có làm bài hịch bằng chữ Hán gởi ra ngoài kêu gọi nhân dân kháng chiến cứu nước.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..