[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Nguyễn Đức Trung

Tên khác Nguyễn Văn Thường
Năm sinh Giáp Thân 1404 – Đinh Dậu 1477
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh tướng, đại thần, nhà doanh điền đời Lê Thánh tông (1442-1497), tiền hiền đất Quảng Nam, con trai khai quốc công thần Nguyễn Công Duẫn đời Bình Định Vương Lê Lợi. Quê xã Kì Châu, huyện Thạch Hà, đạo Thừa Tuyên Nghệ An (nay thuộc tỉnh Nghệ An).

Thời niên thiếu ông theo phò vua Lê, đến đời Hồng Đức. Ông có con gái tên là Nguyễn Thị Ngọc Hằng (Ngọc Huyền) tiến cung, nên được gọi là Quốc Cữu… Ông là cao tổ của Nguyễn Hoằng Dụ, cao cao tổ của Nguyễn Kim.

Chính ông là một trong những nhân vật rước lập Lê Tư Thành lên ngôi hiệu là Lê Thánh tông, làm quan tại triều đến đời Thánh tông lên đến chức Đô đốc tước Trình Quốc Công, kinh lược An Bang, trấn thủ đạo Thừa tuyên Quảng Nam.

Con trai ông là Thái úy Nguyễn Văn Lang đời Lê Túc tông (1504-1505) từng là Thủy quân vệ chỉ huy sứ.

Trong Gia phả Nguyễn tộc tại Tam Kì – Quảng Nam ghi rõ:

“… Ngài Công Duẫn sinh ra Thái bảo Quận công Nguyễn Đức Trung, ngài (NĐT) vào đất Quảng cho lập làng Ngọc Thọ và cư ngụ ấp Thọ Tân, làng Ngọc Thọ, tổng Phước Lợi Trung, huyện Lễ Dương, phủ Thăng Hoa, tỉnh Quảng Nam.

Và trong bài Siêu kì phố ý cũng nói qua vị cao tổ Nguyễn tộc:

“Dòng chánh của cố Nguyễn Đức Trung (Nguyễn Văn Thường)… họp cùng nhau lớn nhỏ nam nữ trong bổn tộc cầu khẩn Lôi ti độ người chết, che chở kẻ sống (…) Thế năm nay ngày lành tháng tốt giúp cho bổn tộc lo việc kì an siêu độ cầu cứu thiên linh thương nhớ là hiền khảo tổ Nguyễn Đức Trung (…) Cúi xin hương hồn chư vị tiếp nhận lễ nghi đàn tràng này mà hướng tới bậc cao hơn là Thỉ tổ Nguyễn đại nhơn”.

Ông mất năm Đinh dậu 1477.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..