Tên khác Nguyễn Văn Thường
Năm sinh Giáp Thân 1404 – Đinh Dậu 1477
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh tướng, đại thần, nhà doanh điền đời Lê Thánh tông (1442-1497), tiền hiền đất Quảng Nam, con trai khai quốc công thần Nguyễn Công Duẫn đời Bình Định Vương Lê Lợi. Quê xã Kì Châu, huyện Thạch Hà, đạo Thừa Tuyên Nghệ An (nay thuộc tỉnh Nghệ An).

Thời niên thiếu ông theo phò vua Lê, đến đời Hồng Đức. Ông có con gái tên là Nguyễn Thị Ngọc Hằng (Ngọc Huyền) tiến cung, nên được gọi là Quốc Cữu… Ông là cao tổ của Nguyễn Hoằng Dụ, cao cao tổ của Nguyễn Kim.

Chính ông là một trong những nhân vật rước lập Lê Tư Thành lên ngôi hiệu là Lê Thánh tông, làm quan tại triều đến đời Thánh tông lên đến chức Đô đốc tước Trình Quốc Công, kinh lược An Bang, trấn thủ đạo Thừa tuyên Quảng Nam.

Con trai ông là Thái úy Nguyễn Văn Lang đời Lê Túc tông (1504-1505) từng là Thủy quân vệ chỉ huy sứ.

Trong Gia phả Nguyễn tộc tại Tam Kì – Quảng Nam ghi rõ:

“… Ngài Công Duẫn sinh ra Thái bảo Quận công Nguyễn Đức Trung, ngài (NĐT) vào đất Quảng cho lập làng Ngọc Thọ và cư ngụ ấp Thọ Tân, làng Ngọc Thọ, tổng Phước Lợi Trung, huyện Lễ Dương, phủ Thăng Hoa, tỉnh Quảng Nam.

Và trong bài Siêu kì phố ý cũng nói qua vị cao tổ Nguyễn tộc:

“Dòng chánh của cố Nguyễn Đức Trung (Nguyễn Văn Thường)… họp cùng nhau lớn nhỏ nam nữ trong bổn tộc cầu khẩn Lôi ti độ người chết, che chở kẻ sống (…) Thế năm nay ngày lành tháng tốt giúp cho bổn tộc lo việc kì an siêu độ cầu cứu thiên linh thương nhớ là hiền khảo tổ Nguyễn Đức Trung (…) Cúi xin hương hồn chư vị tiếp nhận lễ nghi đàn tràng này mà hướng tới bậc cao hơn là Thỉ tổ Nguyễn đại nhơn”.

Ông mất năm Đinh dậu 1477.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lâm Quang Thự

Năm sinh Ất Tị 1905 – Canh Ngọ 1990 Tỉnh thành Đà Nẵng Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Áng

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Dật sĩ, người đời Minh Mạng,…
Chi tiết

Ngụy Khắc Đản

Năm sinh Đinh Sửu 1817- Mậu Dần 1878 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn độc…
Chi tiết

Lê Quang Chiếu

Năm sinh Quí Sửu 1853 – Giáp Tí 1924 Tỉnh thành Cần Thơ Thời kì – Pháp đô…