Năm sinh Bính Thân 1836 -…
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhân sĩ yêu nước, quê làng Thọ Vực, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Năm Kỉ mão 1879 ông đỗ phó bảng, làm Tri phủ một thời gian. Giặc Pháp xâm lăng, ông hưởng ứng chiếu Cần vương, mộ quân khởi nghĩa ở quê ông. Con trai ông là Nguyễn Hiệu Tri cũng chỉ huy một cánh quân tiếp ứng chiến đấu ở Ba Đình, và hi sinh trong ngày 20-1-1887.

Ông bị giặc bắt trong tháng 3-1886. Khi nghe tin chiến hữu của ông là Phạm Bành tử tiết, ông có đôi câu đối khóc bạn:

“Quân tử nhất sinh tâm khả bạch,
Tướng quân tuy tử diện do hồng”.

Nghĩa:

Quân tử trọn đời lòng trong trắng,
Tướng quân dù chết mặt còn hồng.

Ông bị chúng đày đi Lao Bảo và chết ở đấy. Một người con trai nữa của ông là Nguyễn Đôn Dự đỗ giải nguyên, tham gia phong trào Đông du, chuẩn bị ra nước ngoài thì bị bắt đày đi Côn Đảo.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Người Tày

Người Tày, với các nhóm địa phương là Pa dí, Thổ, Ngạn, Phén, Thu Lao, là một trong…
Chi tiết

Lê Tất Đắc

Năm sinh Bính Ngọ 1906 – Canh Dần 2000 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Cao Ngọc Lễ

Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Thuộc hạ của Tống Duy Tân; vừa…
Chi tiết

Phan Bội Châu

Tên khác Phan Văn San – Sào Nam – Hải Thu – Thị Hán – Độc Tĩnh Tử…