Tên khác Hi Cán – Tùng Vân
Năm sinh … – Giáp Ngọ 1954
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)
– Nước Việt Nam mới

Nhà văn tự là Hi Cán, hiệu là Tùng Vân, nguyên quán tỉnh Thanh Hóa, sau ra định cư ở làng La Nội, phủ Hoài Đức tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây), không rõ năm sinh.

Thuở nhỏ ông theo Hán học, đỗ Tú tài năm 1906 rồi không thi cử gì nữa. Ông cộng tác với các báo Nam phong, rồi Tri Tân của Nguyễn Tường Phượng trong nhiều năm. Phần lớn tác phẩm của ông đều đăng trên 2 tạp chí trên.

Các tác phẩm chính đã in:

Truyện ông đồ Ba Vẫy, trước đăng trên Nam phong, có bản chữ Nôm.
Luận ngữ quốc văn giải thích (cùng soạn với Nguyễn Hữu Tiến) Hà Nội, Imprimerie Tonkinoise, 1935.
Mạnh Tử quốc văn giải thích (cùng soạn với Nguyễn Hữu Tiến). Nhà xuất bản Trung Bắc tân văn.
Đằng vương các tự diễn nôm. Nam phong, 1933.
Vấn đề quốc văn, Nam phong số 126, 1928
Và nhiều bài khác đăng trong tạp chí Nam phong vào những năm 1924 đến 1935.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo Bông Lau

Đèo Bông Lau Đèo Bông Lau (Việt Nam) Đèo Bông Lau hay đèo Lũng Phầy là đèo trên…
Chi tiết

Trần Quí Cáp

Tên khác Dã Hàng – Thích Phu – Thai Xuyên – Trần Nghị Năm sinh Canh Ngọ 1870…