Năm sinh Bính Thân 1896 – Quí Dậu 1993
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)
– Nước Việt Nam mới

Nhân sĩ, giáo sư Trung học, quê làng Bích Trâm, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Điện Bàn, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cư ngụ ở TP. Huế.

Xuất thân trong gia đình truyền thống Nho học và yêu nước, con trai cử nhân Nguyễn Nhự. Thân phụ ông từng tham gia phong trào Duy tân năm 1908, một trong những nhân vật then chốt trong cuộc khởi nghĩa DuyTân năm 1916.

Thuở nhỏ học ở Huế, tốt nghiệp trung học, ông làm giáo học, nhiều nơi ở miền Trung, lúc dạy ở trường Quốc học Huế, giữ chức Đốc học Thừa Thiên đến năm 1945.

Sau năm 1954, ông dạy tại trường Bồ Đề (Huế), đến năm 1968 (Mậu thân), ông được lực lượng Cách mạng đón ra vùng giải phóng cùng lúc với Hòa thượng Đôn Hậu (1905-1992). Tại đây, ông tham gia Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam nhằm vận động chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Kể từ đó (1968) ông đi thăm một số nước trên thế giới vận động tái lập hòa bình tại Việt Nam.

Từng giữ chức vụ: Phó chủ tịch Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Phó chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.

Sau ngày thống nhất đất nước (30-4-1975), ông về sống tại Huế, rồi mất năm 1993, thọ 97 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Mạc Thị Giai

Tên khác Nguyễn Thị Giai – Hiếu Văn Hoàng hậu Năm sinh Mậu Dần 1578 – Canh Ngọ…
Chi tiết

Đèo Bà Lạch

Đèo Bà Lạch Đèo Bà Lạch (Việt Nam) Đèo Bà Lạch là đèo trên quốc lộ 14 cũ…