Loading

Nguyễn Đình Tựu

Tháng Ba 12, 2021| Admin
Tên khác Doãn Ngữ – Vọng Chi
Năm sinh Mậu Tí 1828 – Mậu Tí 1888
Tỉnh thành Quảng Nam
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Văn thần đời Hàm Nghi, tự là Doãn Ngữ, Vọng Chi, quê làng Hội An, cư ngụ làng Phú Thị, huyện Hà Đông, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Tiên Kì, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Năm Tân dậu 1861 đậu cử nhân, Mậu thìn 1868 đỗ phó bảng, làm quan đến Tán thiện Phán độc ti, rồi thăng Tế tửu trường Quốc tử giảm, Đốc học Quảng Nam.

Năm Ất dậu 1885 kinh thành thất thủ, nhằm lúc phong trào Cần vương ở Quảng Nam do Trần Văn Dư và Nguyễn Duy Hiệu lãnh đạo, ông được bổ Sơn phòng sứ Quảng Nam, thay Trần Văn Dư, ông không nhậm chức, cùng lúc ấy ông được nghĩa quân mời làm “Hội chủ”, nhưng vì tuổi già ông cáo từ. Khi phong trào “Nghĩa hội”, có nguời nghi ông không hợp tác, muốn ám hại ông Nguyễn Duy Hiệu bảo: “Bọn ta cử sự, biết chắc thế nào cũng bại, chỉ vì danh nghĩa mà thôi. Nay mang tiếng giết thầy, biết lấy gì tỏ với thiên hạ hậu thế. Vì thế ông thoát nạn.

Năm Mậu tí 1888, được bổ Đốc học Quảng Nam, nhưng cuối năm ấy ông mất, thọ 60 tuổi.

Nguyễn Đình Tựu là một nhà giáo nổi tiếng đương thời, được Cao Xuân Dục viết:

“Tiên sinh văn học bát nhã, hạnh kiểm thuần chánh, chung thủy giáo chức, nhân hàm dĩ mô phạm suy”.

Nghĩa:

Tiên sinh văn học bát nhã, hạnh kiểm chân chính, trước sau ở nghề giáo, được mọi người tôn xưng là bậc mô phạm.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ