Tên khác Chỉ Đường
Năm sinh Đinh Mão 1627- Quí Mùi 1703
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Thần tông, hiệu là Chỉ Đường, quê làng Nguyệt Áng, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội).

Năm Bính thân 1656 ông đỗ tiến sĩ, 29 tuổi, khi vào Ứng chế, đỗ đầu, làm Lại khoa Cấp sự trung. Ít lâu ông bị giáng làm Hiệu thảo viện Hàn lâm.

Đến năm 70 tuổi ông về hưu, được phong tước Nam. Ông mở trường dạy học. Học trò ông rất đông, hơn 70 người đỗ đại khoa. Tài đức ông được đương thời tôn xưng là Thiên hạ chi sư (bậc thầy thiên hạ).

Năm Quí mùi 1703 ông mất, thọ 76 tuổi

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Võ Phong

Tên khác Trạng Vật Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Đô vật nổi…
Chi tiết

Hoàng Nghĩa Kiều

Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh tướng đời Lê Chiêu tông, quê…
Chi tiết

Quản Đình Du

Năm sinh Quí Hợi 1683 -… Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn…
Chi tiết

Nguyễn Đức Huy

Năm sinh … – Quí Mùi 1883 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Ngô Trân

Tên khác Khiêm Văn – Đan Nhạc Năm sinh Kỉ Mùi 1679 – Canh Thìn 1760 Tỉnh thành…