Năm sinh Giáp Tí 1924 – Quí Mùi 2003
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)
– Nước Việt Nam mới

Nhà văn, nhạc sĩ tên thật cũng là bút hiệu, sinh ngày 20-12-1924 tại Luang Prabang (Lào). Nguyên quán làng Vũ Thạch, Thành phố Hà Nội.

Thuở nhỏ ông cùng gia đình sống ở Lào. Từ năm 1931 theo gia đình về đi học ở Hải Phòng, Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1941, năm 1943 có chân trong Hội Văn hóa cứu quốc (phụ trách báo Độc lập, tạp chí Tiền phong) là Đại biểu tham dự Quốc dân Đại hội Tân Trào và được cử vào ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam.

Sau cách mạng tháng 8 (1945), ông làm Tổng thư kí Hội Văn hóa Cứu quốc, ủy viên tiểu ban dự thảo Hiến pháp và ủy viên Ban thường trực Quốc hội (khóa I) kháng chiến chống Pháp: hoạt động văn hóa phục vụ kháng chiến, đầu quân tham gia nhiều chiến dịch và sáng tác văn học. Là ủy viên Ban chấp hành Hội văn nghệ Việt Nam (từ năm 1948).

Từ năm 1955 về công tác tại Hội Văn nghệ Việt Nam. Giữ trách nhiệm Tổng thư kí Hội Văn nghệ (1956-1958). Từ năm 1958 làm Tổng thư kí Hội Nhà văn Việt Nam các khóa I, II và III, Chủ tịch ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản: – Xung kích (1951)
Thu đông năm nay (truyện 1954)
Người chiến sĩ (thơ, 1956)
Mấy vấn đề văn học (tiểu luận, 1956)
Bên bờ sôngLô (truyện ngắn 1957)
Một số vấn đề đấu tranh tư tưởng trong văn nghệ hiện nay (tiểu luận 1957)
Bài thơ Hắc Hải (1959)
Con nai đen (kịch, 1961)
Cái tết của mèo con (1961)
Vỡ bờ I, II (tiểu thuyết 1962, 1970)
Công việc của người viết tiểu thuyết (tiểu luận, 1964)
Vào lửa (tiểu thuyết, 1970)
Dòng sông trong xanh (thơ, 1974)
Mặt trận trên cao (tiểu thuyết, 1967)
Hoa và Ngần (kịch, 1975)
Tia nắng (thơ, 1983)
Giấc mơ (kịch, 1983)
Tiếng sóng (kịch, 1985)
Hòn cuội (kịch, 1987)
Nguyễn Trãi ở Đông Quan (kịch)

Ông nhận Giải nhì truyện kí và giải thưởng văn nghệ 1951-1952 của Hội Văn nghệ Việt Nam (Xung kích), Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học (1996).

Ông mất ngày 18-4-2003 tại Hà Nội, thọ 79 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Vua Lê Đánh Lào

Trích “Tây Tiến” – Tạ Chí Đại Trường […] Những trận đánh phía tây lúc đầu, theo lời…
Chi tiết

Đỗ Công Bật

Năm sinh Nhâm Thìn 1652 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn…
Chi tiết

Dương Công San

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Chí sĩ yêu nước cận đại, tục…
Chi tiết

Lý Văn Phức

Tên khác Lân Chi – Khắc Trai Năm sinh Ất Tị 1785 – Kỉ Dậu 1849 Tỉnh thành…