Tên khác Nguyễn Tiến Sách
Năm sinh Mậu Thân 1638 -…
Tỉnh thành Vĩnh Phúc
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần, sách Việt sử thông giám cương mục chép là Nguyễn Tiến Sách, Đại Việt lịch triều đăng khoa lục cũng chép là Tiến Sách, con tiến sĩ Nguyễn Đình Toản. Quê xã Văn Trưng, huyện Bạch Hạc, tỉnh Phú Thọ (nay thuộc Vĩnh Phú).

Năm Canh tuất 1670 ông đỗ nhị giáp tiến sĩ, 32 tuổi, làm đến Tả thị lang bộ Binh, tước Nam. Sau ông được tặng Thượng thư bộ Công, tước Tử.

Năm Canh ngọ 1690 ông cúng Nguyễn Quí Đức đi sứ nhà Thanh nộp lễ cống hàng năm. Dịp này, cùng ông Quí Đức hợp soạn bộ Hoa trình thi tập. Sau khi đi sứ về, ông mất tại chức.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Mai Tấn Huệ

Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Võ tướng thời Nguyễn sơ, không rõ…
Chi tiết

Hoàng Văn Tuấn

Năm sinh Quí Mùi 1823 – Nhâm Thìn 1892 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Lê Long Vân

Tên khác Ba Vân Năm sinh Mậu Thân 1908 – Mậu Thìn 1988 Tỉnh thành Bến Tre Thời…
Chi tiết

Nguyễn Quang Toản

Tên khác Hoàng Trác Năm sinh Quí Mão 1783 – Nhâm Tuất 1802 Tỉnh thành Bình Định Thời…