Năm sinh Canh Tí 1900 -…
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)
– Nước Việt Nam mới

Thương gia, nhà lí tài, sinh năm 1900 tại Hà Nội, con trai Án sát Nguyễn Diên từng tham gia chiến tranh Thế giới lần thứ I (1914-1916).

Ông (Nguyễn Đệ) nguyên là cựu học sinh trường Paul Bert, trường Albert- Sarraut Hà Nội, tốt nghiệp trường cao đẳng luật khoa và Pháp chính Đông Dương năm 1923.

Từ năm 1923-1927 làm việc ở Ngân hàng Đông Dương, thành viên Hội đồng kinh tế Đông Dương.

Năm 1934 được tặng hàm tri huyện.

Sau năm 1949 ông cộng tác với “Quốc trưởng Bảo Đại” làm Ngự tiền văn phòng đến các năm 1953-1955. Từ năm 1956 ông sống ở Pháp và mất năm nào không rõ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Vũ Huyên

Tên khác Trạng Cờ Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh thủ cờ…
Chi tiết

Lê Dực

Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Văn thần đời Lê Hiến tông, không rõ…
Chi tiết

Nguyễn Bá Học

Năm sinh Đinh Tị 1857- Tân Dậu 1921 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Nguyễn Cửu Đàm

Năm sinh … – Ất Mùi 1775 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Đặng Hữu Phổ

Năm sinh Giáp Dần 1854 – Ất Dậu 1885 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Nhà Nguyễn…