[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)[24]-Nước Việt Nam mới (1945 - nay)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Đệ

Năm sinh Canh Tí 1900 -…
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)
– Nước Việt Nam mới

Thương gia, nhà lí tài, sinh năm 1900 tại Hà Nội, con trai Án sát Nguyễn Diên từng tham gia chiến tranh Thế giới lần thứ I (1914-1916).

Ông (Nguyễn Đệ) nguyên là cựu học sinh trường Paul Bert, trường Albert- Sarraut Hà Nội, tốt nghiệp trường cao đẳng luật khoa và Pháp chính Đông Dương năm 1923.

Từ năm 1923-1927 làm việc ở Ngân hàng Đông Dương, thành viên Hội đồng kinh tế Đông Dương.

Năm 1934 được tặng hàm tri huyện.

Sau năm 1949 ông cộng tác với “Quốc trưởng Bảo Đại” làm Ngự tiền văn phòng đến các năm 1953-1955. Từ năm 1956 ông sống ở Pháp và mất năm nào không rõ.

Bài liên quan

Trả lời

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..