Loading

Nguyễn Danh Thế

Tháng Ba 7, 2021| Admin
Năm sinh Nhâm Thân 1572 – Ất Dậu 1645
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần thời Lê Trung hưng, quê làng Huân Nội, huyện Chương Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc TP. Hà Nội). Năm Ất mùi 1595, ông đỗ Tam giáp tiến sĩ, 23 tuổi làm Hiệu thảo Viện Hàn lâm, ít lâu làm Hiến sát ở Sơn Tây, rồi về triều làm Đô cấp sự Hộ khoa, Bồi tụng ở phủ chúa Trịnh, kế thăng Thái bộc khanh.

Năm Bính ngọ 1606 ông làm Phó sứ sang nhà Minh, khi về thăng Hậu thị lang bộ Lại và được phong tước Tử. Đến Bính thìn 1616 thăng Tả đường bộ Hộ, rồi đổi làm Đô ngự sử (Mậu ngọ 1618).

Năm Tân dậu 1621 ông ra làm Đốc thị trấn thủ ở Lạng Giang, lo về quân sự lập được công trạng được thăng Thượng thư bộ Công và phong Dực vận tán lí công thần, tước Đoan Dương Hầu, gia phong Thiếu bảo, sau đổi sang Thiếu phó, kiêm giữ chức Thượng thư bộ Hình.

Năm Kỉ tị 1629 được tiến phong tước Đường Quận Công, làm Tham tụng, gia Thái bảo. Lại có lúc làm Tham tán quân mưu, giúp tiết chế Sùng Quốc Công đi đánh họ Mạc ở Cao Bằng.

Năm Canh thìn 1640, ông được cử giữ thêm việc ở Đông các, coi việc tòa Kinh diên và kiêm Thượng thư bộ Lễ, lúc ấy ông đã 68 tuổi.

Năm Ất dậu 1645 ông mất, thọ 73 tuổi, được truy tặng Thái phó, Thượng thư bộ Hộ, gia Tả tư không, tên thụy là Văn Trung.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ