[15]-Nhà Hồ (1400-1407)

Nguyễn Đại Năng

Danh y, nhà châm cứu xuất sắc đời Hồ, không rõ năm sinh, năm mất, quê ở Giáp Sơn, tỉnh Hải Dương.

Ông làm thuốc cứu giúp nhân dân, không màng gì lợi lộc, tài đức được nhân dân ca tụng, nhất là khoa châm cứu rất nổi tiếng.

Khoảng năm Quí mùi 1403, nhà Hồ xây cất bệnh viện Trung ương phục vụ nhân dân, gọi là Quảng tế thự ông được Hồ Quí Li trọng dụng, giao cho cai quản cơ quan y tế Trung ương với cương vị Quảng tế tự thừa (Giám đốc viện y tế Trung ương ngày nay).

Ông cũng giỏi về quân sự, có tài bắn nỏ, nên cũng được nhà Hồ cử kiêm coi việc quân và về sau coi sóc luôn Quân y viện.

Ông có soạn sách y học: Châm cứu tiếp hiệu diễn ca ghi lại cách chữa 130 loại bệnh chứng, 140 huyệt châm cứu trong đó có 11 huyệt do tổ tiên chúng ta tìm ra. (nay đã thất truyền).

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..