[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Cửu Vân

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng, nhà doanh điền đời chúa Nguyễn Phúc Trú, chức Chánh thống cai cơ các đạo quân của chúa Nguyễn ở Nam Kì.

Năm 1705 ông thừa mạng chúa Nguyễn Phúc Chu vào khai khẩn đất Lengthy Hồ (Vĩnh Lengthy ngày nay). Cùng lúc ấy ở Chân Lạp (Campuchia) có loạn do anh em Nặc Yên, Nặc Thâm tranh giành nhau quyền lực, ông được lệnh triều đình đem quân đánh dẹp đưa Nặc Yên về thành La Bích (Nam Vang) làm vua như trước.

Năm 1711 ông được thăng Trấn Biên doanh phó tướng, cùng với Trần Thượng Xuyên (người Hoa chống triều Mãn Thanh sang cư ngụ và làm tướng cho Việt Nam) vỗ yên dân chúng.

Về việc mở mang bờ cõi, vỗ yên dân chúng cùng bình định Chân Lạp, Quốc sử Quán triều Nguyễn xiển dương công nghiệp ông và cho rằng: “Về việc mở mang bờ cõi Nam, công Vân rất nhiều, ông tuyên thị đức ý triều đình, người Chân Lạp mến phục.”

Hai con trai ông là Nguyễn Cửu Chiêm, Nguyễn Cửu Đàm đều có công lớn đối với dân nước, nhất là trong việc khai khẩn đất đai đồng bằng Nam Bộ ngày nay.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..