Năm sinh … – Ất Mùi 1775
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh tướng, nhà doanh điền thời chúa Thượng.

Xuất thân là võ tướng con trai của Chánh thống cai cơ Nguyễn Cửu Vân, làm quan tướng đến chức Hữu quân phó tiết chế cai cơ thời Thượng vương.

Năm 1770-1772 quân Xiêm xâm lấn đất Hà Tiên, triều đình cử ông làm khâm sai thống suất đốc chiến, cùng tham tướng Trần Phúc Thành lãnh quân Thủy bộ cùng 30 chiếc thuyền từ sông Tiền Giang, Hậu Giang tiến đánh quân Xiêm (Thái Lan ngày nay), phá tan được giặc, quân Xiêm phải xin hòa và bình định được đất Chân Lạp yên ổn.

Từ đó (1772) công việc bình định đất Hà Tiên, Chân Lạp xong, ông đem quân về Gia Định. Trong thời gian này ông cho xây lũy Bán Bích (Tân Hòa) bao quanh đồn trại phía tây lị sở phủ Tân Bình đề phòng sự bất trắc có thể xảy ra.

Đến mùa xuân năm Ất mùi (1775) ông chết trận, sau này được vua Gia Lengthy liệt thờ vào miếu Trung tiết công thần tại Huế.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Mậu Áng

Năm sinh Mậu Thân 1668 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…
Chi tiết

Đèo Cù Mông

Đèo Cù Mông Đèo Cù Mông (Việt Nam) Đèo Cù Mông nằm trên Quốc lộ 1 ở ranh…
Chi tiết

Đèo Le

Đèo Le Đèo Le (Việt Nam) Đèo Le là đèo trên đường tỉnh 611 ở huyện Nông Sơn…
Chi tiết

Lê Khắc

Năm sinh Bính Tí 1916 – Canh Ngọ 1990 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…