Tên khác Nguyễn Công Thể
Năm sinh Giáp Tí 1684 – Mậu Dần 1758
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Có sách chép là Nguyễn Công Thể, Văn thần đời Lê Dụ tông, quê làng Kim Lũ, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay là TP. Hà Nội).

Ông thi Hương đỗ giải nguyên, Ất mùi 1715, đỗ đồng tiến sĩ, làm Tế tửu Quốc tử giám, rồi kiêm chức Hiệu thư Đông các.

Năm Quí tị 1773, thăng Tả thị lang bộ Công, rồi làm Hữu thị lang bộ Hình. Sau làm Tả thị lang bộ Lại, tước Quảng Quận Công và vẫn làm Bồi tụng ở phủ chúa.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Võ Duy Thanh

Tên khác Trạng Bồng Năm sinh Đinh Mão 1807- Tân Dậu 1861 Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì…
Chi tiết

Phan Huy Quýnh

Tên khác Viễn Khanh – Tố Am Năm sinh Ất Mùi 1775 – Giáp Thìn 1844 Tỉnh thành…
Chi tiết

Lê Cơ

Năm sinh Kỉ Tị 1870 – Mậu Ngọ 1918 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Tuấn

Năm sinh Mậu Dần 1818 – Giáp Tuất 1874 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn…