Loading

Nguyễn Công Tấn

Tháng Ba 6, 2021| Admin
Năm sinh … – Canh Thân 1800
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Hiển tông, thân phụ Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, quê làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông đỗ cử nhân, làm quan thời Lê mạt.

Ông làm giáo thụ phủ Anh Sơn (Nghệ An), sau thăng Tri huyện huyện Quỳnh Côi, rồi Tri phủ Tiên Hưng (Thái Bình).

Năm Bính ngọ 1786, ông được Lê Chiêu Thống phong tước Đức Ngạn Hầu, lãnh chức Tham tán nhung vụ trấn Sơn Nam. Không chống nổi với Tây Sơn, Lê Chiêu Thống và đám cận thần chạy sang Trung Quốc, ông lui về quê ở Hà Tĩnh, mở trường dạy học trong năm 1789.

Năm Canh thân 1800 ông mất.

Ông có 6 người con: 3 trai, 3 gái, Nguyễn Công Trứ là trai đầu lòng. Vợ ông cũng họ Nguyễn, con gái viên Quản nội thị, tước Cảnh Nhạc Bá, người xã Phụng Dực, huyện Thượng Phúc, trấn Sơn Nam (Hà Đông).

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ