Năm sinh Mậu Tí 1888 – Nhâm Tí 1972
Tỉnh thành Quảng Ngãi
Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)
– Nước Việt Nam mới

Chí sĩ hiện đại, quê thôn Hòa Viên, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Năm Ất tị 1905 ông đỗ Nhị trường, nhưng tầy chay kì thi này bỏ về.

Ông hoạt động liên tục trong các phong trào yêu nước từ những năm đầu thế kỉ XX. Năm 1930 ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, được cử làm Bí thư huyện ủy, rồi dự bị Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Từ Cách mạng tháng Tám về sau, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc ở cấp tỉnh, Khu và Trung ương.

Ngày 21-8-1972 ông mất, thọ 84 tuổi.

Ông có tập hồi kí Một đời và Cách mạng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Võ Tánh

Năm sinh … – Tân Dậu 1801 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Nguyễn Sư Hoàng

Tên khác Nguyễn Quí Toán – Khánh Mã – Trúc Đình Năm sinh … – Ất Sửu 1925…
Chi tiết

Bùi Xuân Bào

Năm sinh Bính Thìn 1916 – Tân Mùi 1991 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Mai Văn Ngọc

Tên khác Mai Bạch Ngọc Năm sinh Nhâm Ngọ 1882 – Nhâm Thân 1932 Tỉnh thành Tiền Giang…