Tên khác Thái Thanh – Tĩnh Trai
Năm sinh Canh Thân 1680 – Nhâm Tí 1732
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hello tông, tự Thái Thanh, hiệu Tĩnh Trai, quê làng Phù Chẩn, huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Năm Canh thìn 1700, ông đỗ đồng tiến sĩ lúc mới 20 tuổi, trẻ và giỏi nhất khoa này, làm quan Đề hình, rồi thăng Thiêm đô ngự sử (1711).

Năm Ất mùi 1715, ra làm Đốc trấn Cao Bằng, đến Đinh dậu 1717 được triệu về kinh, làm Tả thị lang bộ Binh. Năm sau (1718) nhận lệnh vua đi sứ Trung Quốc. Khi về, được thăng Thượng thư, tước Sóc Quận Công (Canh tí 1720), cùng với Nguyễn Công Cơ và Lê Anh Tuấn vào phủ Chúa làm Tham tụng. Ít lâu được thăng Thiếu bảo, rồi Thái phó (1721) Thượng thư bộ Lại.

Năm Nhâm tí 1732, gia phong Thái Bảo, Tá Lý công thần, nhưng đến mùa đông năm này, chúa Trịnh Giang nghe lời dèm siểm, giáng ông làm Thừa Chánh sứ ở Tuyên Quang, rồi bức ông phải tự vận, hưởng dương 52 tuổi.

Đến đầu đời Lê Hiển tông, ông mới được minh oan, khai phục chức tước cũ và cho con cháu đem hài cốt về chôn cất tại quê nhà.

Còn để lại tác phẩm Tĩnh Sà thi tập

Tĩnh Sà thi tập (1 quyển) do ông soạn trong thời gian đi sứ Trung Quốc năm 1718.

Theo Phan Huy chú thơ Nguyễn Công Hãng mời thơ trôi chảy, đáng đọc” và Phan Huy Chú trích một số bài như Đề Nhạc Vũ Mục miếu (Nhạc Phi), Đề Phi Lai thạch, Đề Dương Ứng sơn.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Người Co

Người Co còn có tên gọi khác: Cor (Kor), Col. Người Co là một trong số 54 dân…
Chi tiết

Tống Phúc Hòa

Năm sinh … – Đinh Dậu 1777 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Bùi Văn Tây

Năm sinh Quí Hợi 1803 – Canh Dần 1890 Tỉnh thành An Giang Thời kì – Nhà Nguyễn…