[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Nguyễn Công Hãng

Tên khác Thái Thanh – Tĩnh Trai
Năm sinh Canh Thân 1680 – Nhâm Tí 1732
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hello tông, tự Thái Thanh, hiệu Tĩnh Trai, quê làng Phù Chẩn, huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Năm Canh thìn 1700, ông đỗ đồng tiến sĩ lúc mới 20 tuổi, trẻ và giỏi nhất khoa này, làm quan Đề hình, rồi thăng Thiêm đô ngự sử (1711).

Năm Ất mùi 1715, ra làm Đốc trấn Cao Bằng, đến Đinh dậu 1717 được triệu về kinh, làm Tả thị lang bộ Binh. Năm sau (1718) nhận lệnh vua đi sứ Trung Quốc. Khi về, được thăng Thượng thư, tước Sóc Quận Công (Canh tí 1720), cùng với Nguyễn Công Cơ và Lê Anh Tuấn vào phủ Chúa làm Tham tụng. Ít lâu được thăng Thiếu bảo, rồi Thái phó (1721) Thượng thư bộ Lại.

Năm Nhâm tí 1732, gia phong Thái Bảo, Tá Lý công thần, nhưng đến mùa đông năm này, chúa Trịnh Giang nghe lời dèm siểm, giáng ông làm Thừa Chánh sứ ở Tuyên Quang, rồi bức ông phải tự vận, hưởng dương 52 tuổi.

Đến đầu đời Lê Hiển tông, ông mới được minh oan, khai phục chức tước cũ và cho con cháu đem hài cốt về chôn cất tại quê nhà.

Còn để lại tác phẩm Tĩnh Sà thi tập

Tĩnh Sà thi tập (1 quyển) do ông soạn trong thời gian đi sứ Trung Quốc năm 1718.

Theo Phan Huy chú thơ Nguyễn Công Hãng mời thơ trôi chảy, đáng đọc” và Phan Huy Chú trích một số bài như Đề Nhạc Vũ Mục miếu (Nhạc Phi), Đề Phi Lai thạch, Đề Dương Ứng sơn.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..