Năm sinh Ất Mão 1675 – Quí Sửu 1733
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Hello tông, quê làng MinhTảo,huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội).

Năm Đinh sửu 1697 ông đỗ tiến sĩ lúc 22 tuổi, ông là người trẻ tuổi nhất và tài giỏi nhất khoa này. Ông được bổ Hiệu thảo Viện Hàn lâm, rồi thăng Tả thị lang bộ Công (Giáp thân 1704).

Năm Ất mùi 1715 ông làm chánh sứ sang Trung Quốc, khi đi sứ về thăng Thượng thư bộ binh. Đến Canh tí 1720, xét thưởng quan lại có thành tích trong 10 năm, ông đứng đầu danh sách được khen thưởng, phong tước Cảo Quận Công hợp cùng Lê Anh Tuấn, Nguyễn Công Hãng vào làm Tham tụng.

Sau ông xin đổi sang hàng quan võ, làm đến Thiếu bảo (Đinh mùi 1727). Đến Quí sửu 1733 ông mất, hưởng dương 58 tuối. Tuy làm nên quí hiển, nhưng ông không lập cơ nghiệp riêng gì, nên nổi tiếng thanh bần, được triều đình tặng Thiếu phó.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Bùi Huy Phồn

Tên khác Đỗ Phồn – Bùi Như Lạc Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Canh Ngọ 1990 Tỉnh…
Chi tiết

Đặng Trần Siêu

Năm sinh … – Nhâm Ngọ 1822 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Lê Văn Sao

Năm sinh Canh Dần 1890 -… Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Liệt…
Chi tiết

Diệp Xuân Huyên

Năm sinh Mậu Thìn 1808 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Nguyễn Hữu Chỉnh

Năm sinh … – Đinh Mùi 1787 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…