[17]-Thuộc Minh (1414-1427)[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Nguyễn Chích

Danh tướng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và là trọng thần giữ phần đất phía Nam của triều Lê sơ, được cho theo họ vua, nên cũng gọi là Lê Chích. Quê ở thôn Mạc, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Vạn Lộc, Đông Sơn, Thanh Hóa).

Ông thuở trẻ nghèo khổ, chăn trâu ở vùng núi Hoàng, núi Nghiêu. Khoảng cuối đời Trần, quân Minh xâm chiếm nước ta, ông chiêu tập nghĩa quân hơn 1000 người, đắp 1ũy trong vùng động Hoàng Nghiêu làm căn cứ kháng chiến. Sau ông theo giúp Lê Lợi, làm Nội Thiếu úy công trận rất nhiều, lại từng hiến nhiều kế sách rất hay, thu đạt thắng lợi. Cuối năm 1427, ông cùng Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả đánh tan quân Mộc Thạch ở Lê Hoa (Hà Tuyên). Sau khi đuổi xong giặc Minh (1428), ông lại tham gia đánh dẹp cuộc nổi dậy của Đèo Cát Hãn, Cấm Quí.

Trong đời Lê Thái tổ, ông được trọng dụng, sang đời Lê Thái tông, ông làm Tổng quản ở Hóa Châu đánh dẹp Chiêm Thành, thanh danh lừng lẫy. Rồi làm Đô đốc từng được tham dự việc triều đình.

Năm Mậu thìn 1448, ông mất thọ 66 tuổi được truy tặng chức Tư Không Bình chương sự.

Cho đến đời nhà Nguyễn, các triều vua vẫn tưởng niệm ông, liệt ông vào hàng khai quốc công thần nhà Hậu Lê.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..