Tên khác Minh Không
Năm sinh Bính Ngọ 1066 – Tân Dậu 1141
Tỉnh thành Ninh Bình
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Thánh tông, pháp danh Minh Không, quê xã Đàm Xá, huyện Gia Viễn, phủ Trường Yên, tỉnh Ninh Bình.

Ông tu ở chùa Quốc Thanh, Giao Thủy (tức chùa Keo, tỉnh Thái Bình), trước kia từng trụ trì ở chùa Vân Mộng, bạn tâm giao với sư Từ Đạo Hạnh.

Năm Bính thìn 1136, cháu Lý Thánh tông, con Sùng Viễn Hầu là Thế tử Lý Dương Hoán mắc bệnh toàn thân mọc lông hổ. Bấy giờ, trong dân gian có câu đồng dao: “Dục y lí cửu trùng, Tu cấu (cầu) Nguyễn Minh Không” (Muốn chữa bệnh cho vua, tu cấu sư Minh Không). Đám trẻ thơ cũng rập nhau hát.

Tập tầm vông, tập tầm vông,
Có ông Nguyễn Minh Không.
Cứu được bệnh Hoàng Thái tử.

Nhà vua cho vời ông chữa bệnh. Ông điều trị cho Dương Hoán lành mạnh như thường, được phong là Quốc sư, ban thưởng vàng bạc trọng hậu. Ông đem vàng bạc dựng chùa Quỳnh Lâm (Đồng Triều – Quảng Ninh), đúc tượng Phật lớn (do đấy có sách chép lầm ông với sư Dương Không Lộ).

Sau Dương Hoán lên ngôi tức Lý Thần tông (tương truyền là hậu thân Từ Đạo Hạnh). Ông mất trong năm Tân dậu 1141, thọ 75 tuổi ở núi Tam Viên, thuộc xã Hám Lý, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương. Nơi xã Hám Lý và xã Đàm Xá ở Hải Dương và Ninh Bình đều có lập đền thờ ông.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like