[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Nguyễn Chế Nghĩa

Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh tướng đời Trần, quê làng Hội Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, không rõ năm sinh, năm mất, tước Nghĩa Xuyên Công.

Thuở trẻ ông đầu quân dưới trướng Phạm Ngũ Lão, đánh thắng quân Nguyên ở ải Chi Lăng khiến quân giặc phải khiếp sợ.

Sau khi thắng quân Nguyên, ông được triều đình cho trấn thủ đất Lạng Sơn (nay huộc tỉnh Lạng Sơn) với chức Khống Bắc đại tướng quân, tước Nghĩa Xuyên hầu.

Sự tích ông được chép trong Trần triều hiển thánh chính kinh tập biên.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..