[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Nguyễn Bảo

Tên khác Châu Khê
Năm sinh Nhâm Thân 1452 -…
Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh thần đời Lê Thánh tông hiệu Châu Khê, quê xã Phượng Lai, huyện Vũ Tiên, phủ Kiến Xương, trấn Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Thái Bình). Năm Nhâm thìn 1472 ông đỗ Tiến sĩ lúc mới 20 tuổi được đắc cử chức Thị giảng ở Đông Các.

Ít lâu sau ra làm Tham nghị ở Hải Dương, sau về triều giảng sách ở Tả Xuân đường Đông cung Thái tử.

Thái tử lên ngôi, tức vua Hiến tông, ông được cử làm Tả Thị lang bộ Lễ, tham dự và trông coi công việc ở Viện Hàn lâm. Vào thời gian này ông nhận việc biên soạn bài văn bia ở am Hiển Thụy trên núi Phật Tích, rồi thăng làm Thưọng thư bộ Lễ, kiêm Thị độc Hàn lâm viện. Một thời gian sau ông mất được truy tặng Thiếu Bảo.

Tác phẩm chính của ông là bộ: Châu Khê thi tập (8 quyển) do học trò ông là tiến sĩ Trần Củng Uyên sưu tầm, viết tựa, biên tập. Phan Huy Chú nhận xét thơ ông cho là Lời thơ giản dị, trọng hậu, có khí cốt.

Ngoài tập thơ trên thơ ông còn chép trong Toàn Việt thi lục 160 bài.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..