[11]-Nhà Đinh (968-980)

Nguyễn Bặc

Đại thần nhà Đinh, quê ở động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (tức huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

Thuở trẻ, ông cùng Đinh Điền, Lưu Cơ Trịnh Tú và Phạm Hạp giao du thân thiết với Đinh Bộ Lĩnh. Về sau, ông và các bạn theo giúp Đinh Bộ Lĩnh chống với các sứ quân. Khi bình định xong, thống nhất đất nước vua Đinh phong ông là Định Quốc Công.

Năm Kỉ mão 979, Đinh Tiên Hoàng bị ám sát, chính ông bắt được hung thủ là Đỗ Thích đem giết đi. Rồi từ đó ông lấy tư cách đại thần làm Phụ chính con vua Đinh là Đinh Duệ (có sách chép Đinh Toàn).

Thập đại tướng quân Lê Hoàn tư thông với Dương Hậu (vợ vua Đinh, mẹ Đinh Duệ). Ông cùng Đinh Điền, Phạm Hạp dấy binh đánh Lê Hoàn tại Ái Châu (Thanh Hóa). Ông thất trận, bị bắt đóng cũi giải về triều, rồi bị giết trong năm canh thìn 980. Đinh Điền, Phạm Hạp đều bị bắt giết cả.

Đến đời nhà Lý, ông và Trịnh Tú, Lưu Cơ Đinh Điền đều được truy phong phúc thần.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..