Năm sinh Kỉ Mão 1759 – Quí Mùi 1823
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ cuối đời Hậu Lê, quê ở thôn Đại Hành, làng Hạ Thanh Oai, sau dời sang thôn Đa Sĩ, Thượng Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay thuộc TP. Hà Nội).

Ông mồ côi cha từ bé, lưu lạc nhiều nơi, có chí cầu học, nổi tiếng văn chương. Năm 34 tuổi (Quí sửu 1793) ông vào Gia Định theo giúp Nguyễn Ánh, được làm Khâm sai chưởng cơ, rồi làm An phủ sứ phủ Hoài Đức, tước Xuyến Ngọc Hầu.

Năm Quí mùi 1823, ông mất, thọ 64 tuổi. Còn để lại bộ Xuyến Ngọc Hầu thi văn tập gồm hơn 50 bài thơ quốc âm và nhiều bài văn tế (tạp chí Nam Phong có sao lục, đăng từ số 117 đến 126) Nay còn truyền một bản Công thần Nguyễn An phủ sứ truyện.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trần Phụ Dực

Năm sinh Ất Tị 1655 -… Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Nhà…
Chi tiết

Lê Thiệt Diệu

Tên khác Liễu Quán Năm sinh Đinh Mùi 1667- Nhâm Tuất 1742 Tỉnh thành Phú Yên Thời kì…
Chi tiết

Tháp Bằng An

Tháp Bằng An là một trong những tháp Chăm cổ còn sót lại ở tỉnh Quảng Nam. Tháp…
Chi tiết

Trương Minh Ký

Tên khác Trương Minh Ngôn – Thế Tài – Mai Nham Năm sinh Ất Mão 1855 – Canh…