Năm sinh Tân Tị 1701 – Ất Tị 1785
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ, nhà thơ đời Lê Hiển tông, quê làng Cổ Độ, huyện Tiên Phong, trấn Sơn Tây (nay thuộc huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội), con danh sĩ Nguyễn Công Hoàn đời Lê mạt.

Năm Tân hợi 1731, ông đỗ tiến sĩ, làm quan đến Thượng thư, hàm Thiếu bảo, tước Lễ Trạch Hầu.

Ông là nguời nổi tiếng văn chương được người đương thời tôn xưng là một trong bốn con hổ ở Trường An (Trường An tứ hổ).

Năm Ất tị, 1785 ông mất, thọ 74 tuổi.

Thơ văn ông còn được lưu truyền và ghi chép trong các thi tuyển xưa. Ông có soạn quyển:

Thi kinh giải âm ca
Dịch đình duơng xa (Xe dê qua chốn cung đình)
Giai cảnh hứng tình
Trương lưu hầu
Ngã ba Hạc phú (chữ Nôm) được truyền tụng trong đân gian và trong lịch sử văn học Việt Nam.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Tháp Cánh Tiên

Tháp Cánh Tiên còn có tên gọi là tháp Đồng là một ngôi tháp nằm ở chính giữa…

Người H’rê

Người H’rê, còn có tên gọi khác là Chăm Rê, Chom Krẹ, Lùy, là một dân tộc trong…
Chi tiết

Hồ Xuân Lan

Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) – Pháp đô hộ (1883-1945) Người…
Chi tiết

Nguyễn Đăng Giai

Tên khác Toản Phu Năm sinh … – Giáp Dần 1854 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì –…