[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Nguyễn Bá Kí

Năm sinh … – Ất Dậu 1465
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh thần đời Lê Nhân tông, quê làng Vân Nội, huyện Chương Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây).

Năm Mậu thìn 1448, ông đỗ Hoàng giáp, làm Tri chế cáo Viện Hàn lâm, rồi thăng Trực học sĩ.

Năm Nhâm thân 1452, ông sung Phó sứ sang Trung Quốc chúc mừng vua Minh lập Thái tử. Khi về làm Tả tư ở tòa Trung thư, và tòa Kinh diên, kiêm chức Thượng kị đô úy, cai quản các cuộc lễ hầu cung vua.

Đời Thánh tông, ông cùng Nguyễn Trực soạn văn bia Dương lăng, rồi làm Tế tửu Quốc tử giám, kiêm Đại học sĩ điện Văn minh. Tài đức ông được vua Lê Thánh tông quí trọng ban hiệu là Vân Phong tiên sinh.

Năm Ất dậu 1465 ông mất, Lê Thánh tông sai quan mang sắc đến dự tế tỏ lời tiếc thương nồng hậu.

Thơ văn ông thâm trầm, trong Toàn Việt thi lục còn sao chép một số bài đề là Quá Nhuận Hồ cựu đô (Qua đô cũ nhà Hồ). Em ông là Nguyễn Bá Kì cũng là bậc đại khoa có danh tiếng đương thời.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..