Năm sinh … – Ất Dậu 1465
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh thần đời Lê Nhân tông, quê làng Vân Nội, huyện Chương Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây).

Năm Mậu thìn 1448, ông đỗ Hoàng giáp, làm Tri chế cáo Viện Hàn lâm, rồi thăng Trực học sĩ.

Năm Nhâm thân 1452, ông sung Phó sứ sang Trung Quốc chúc mừng vua Minh lập Thái tử. Khi về làm Tả tư ở tòa Trung thư, và tòa Kinh diên, kiêm chức Thượng kị đô úy, cai quản các cuộc lễ hầu cung vua.

Đời Thánh tông, ông cùng Nguyễn Trực soạn văn bia Dương lăng, rồi làm Tế tửu Quốc tử giám, kiêm Đại học sĩ điện Văn minh. Tài đức ông được vua Lê Thánh tông quí trọng ban hiệu là Vân Phong tiên sinh.

Năm Ất dậu 1465 ông mất, Lê Thánh tông sai quan mang sắc đến dự tế tỏ lời tiếc thương nồng hậu.

Thơ văn ông thâm trầm, trong Toàn Việt thi lục còn sao chép một số bài đề là Quá Nhuận Hồ cựu đô (Qua đô cũ nhà Hồ). Em ông là Nguyễn Bá Kì cũng là bậc đại khoa có danh tiếng đương thời.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Kim Lân

Năm sinh … – Mậu Thân 1848 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Nguyễn Thị Nhỏ

Năm sinh Mậu Thân 1908 – Bính Tuất 1946 Tỉnh thành Vĩnh Long Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đặng Đình Đông

Tên khác Đặng Tiến Đông Năm sinh Mậu Ngọ 1738 – Đinh Mùi 1787 Tỉnh thành Hà Tây…
Chi tiết

Bùi Thúc Trinh

Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Danh sĩ, không rõ năm sinh, năm…