Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh sĩ, con trai Nguyên Trãi, mẹ là Phạm Thị Mẫn, vợ thứ Nguyễn Trãi, không rõ năm sinh, năm mất. Quê làng Bối Khê, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây).

Sau khi Lê Thái tông mất, gây ra vạ cả nhà Nguyễn Trãi bị thảm sát, một số thân quyến trốn thoát được trong đó có Anh Vũ.

Nguyên Nguyễn Trãi và vợ chánh là Trần Thị Thành sinh được 3 trai: Hồng Tiệm, Hồng Lục và Hồng Quì đều bị thảm sát. Vợ thứ Nguyễn Trãi là Phạm Thị Mẫn nguời làng Thụy Tú (sau đổi là Thụy Phú), huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông. Khi gặp nạn bà đang có thai Anh Võ mới 3 tháng, bà vội vã trốn không kịp đem người con gái lớn là Nguyễn Thị Đào theo, lẩn tránh ở vùng Sơn Nam, rồi sinh ra Anh Vũ, đổi là họ Phạm trốn ở vùng Bồn Man.

Sau ông lớn lên, về nương náu nhà họ ngoại ở làng Bối Khê, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, năm 19 tuổi thi đỗ Sinh đồ (Tú tài).

Năm Giáp thân 1464, vua Lê Thánh tông xuống chiếu tẩy oan cho Nguyễn Trãi và lục dụng con cháu còn sống sót. Anh Vũ ra khai nhận lấy lại họ Nguyễn, được bổ làm Tri huyện Tây Châu (sau là huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và được cấp ruộng tế tự.

Ông làm quan đến chức Tham chính, có hai con là Nguyễn Tô Giám và Nguyễn Tô Kiên đều đỗ Tiến sĩ.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hoàng Đạo Thành

Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) – Pháp đô hộ (1883-1945) Sử…
Chi tiết

Nguyễn Nhạc

Tên khác Trung Ương Hoàng Đế Năm sinh … – Quí Sửu 1793 Tỉnh thành Bình Định Thời…
Chi tiết

Phạm Như Xương

Tên khác Phồn Sanh – Hành Sơn Năm sinh Giáp Thìn 1844 -… Tỉnh thành Quảng Nam Thời…
Chi tiết

Nguyễn Giao

Năm sinh … – Nhâm Thân 1872 Tỉnh thành Vĩnh Long Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Ngô Gia Khảm

Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Canh Ngọ 1990 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Pháp đô…