[17]-Thuộc Minh (1414-1427)

Nguyễn An

Công trình sư đời Trần Thuận tông, không rõ quê quán.

Năm Đinh hợi 1407, giặc Minh sang xâm chiếm bắt một số đông người tài giỏi về mọi ngành nghề đưa về Kim Lăng (Trung Quốc) trong số đó có Nguyễn An lúc ông mới 28 tuổi.

Ông có trình độ kĩ thuật cao, lại giỏi về kiến trúc, nên được Minh Anh tông trọng dụng, phong làm Thái giám. Nhân khi xây dựng lại thành Bắc Kinh, có nguời tiến cử ông. Vua Minh giao cho ông đốc suất toàn thể nhân công xây dựng, hiệp cùng Đô đốc nguời Minh là Ngô Trung lo việc thiết kế thi công.

Trong quyển Kinh kì kỉ thắng của Dương Sĩ Kỳ – một quan lại nhà Minh, có ghi thuật công trình kiến trúc quần thể cung điện nhà vua ở kinh thành Bắc Kinh đã khen ngợi tài năng Nguyễn An trong việc tu tạo cố cung.

Đến lúc ngoài 70 tuổi nhà Minh vẫn dùng ông trong công tác xây dựng cống đập ở sông Hoàng Hà.

Vất vả cực nhọc vì công tác xây dựng, ông bệnh mất trong năm Quí dậu 1453, thọ 72 tuổi.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..