Tên khác Thiện Thủ
Năm sinh Kỉ Mùi 1799 – Giáp Dần 1854
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Minh Mạng, hiệu Thiện Thủ, quê xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm Bính tuất 1826, ông đỗ tiến sĩ lúc 27 tuổi, làm Tuần phủ, rồi làm Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên. Nổi tiếng thanh cần. Sau, ông làm đến Thượng thư bộ Hộ, kiêm Tổng tài Quốc sử quán, tửu giám, tặng hàm Hiệp biện đại học sĩ, lúc mất được thờ vào đền Hiền lương.

Anh ông là cử nhân Khắc Thành, em là cử nhân Khắc Thận cũng đều có tài, nhất là người cháu gọi ông bằng chú là Thám hoa Ngụy Khắc Đản nổi tiếng và từng có chân trong sứ bộ sang Pháp với Phan Thanh Giản và Phạm Phú Thứ.

Ông còn để lại tác phẩm:

– Xuân Viên thi tập
– Tiết nghĩa trạng nguyên Vũ công hành trạng kỉ lược

Tiết nghĩa Trạng nguyên Vũ công hành trạng kỉ lược (phụ thi văn 1 cuốn) viết về hành trạng ông Vũ Duệ quê làng Trình Xá, huyện Sơn Vi, tỉnh Sơn Tây đậu Tiến sĩ nhất giáp nhất danh (Trạng nguyên) khoa Canh tuất (1490) vì thế người ta gọi cụ Vũ Duệ là cụ Trạng Trình (đừng lầm với Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Sau sách hành trạng này có phụ hai sách:

1. Tân dậu niên Trịnh thị gia phả thừa sao chính bản. Tập gia phả này sao chép năm Khải Định Tân dậu (1921), không chép rõ họ Trịnh nào và ở đâu, và chép rất sơ lược chỉ có ngày giỗ, khó lòng giúp ích gì cho việc nghiên cứu.

2. Hổ mang thần sự tích, là tập thần tích thôn Thương, xã Cao Đà, huyện Nam Sang, Hà Nam, bản chép biên là Nguyễn Bính, Nguyễn Hiền đời Lê, rất là hoang đường và công thức. Bản này có phụ thêm mấy bài văn tế, thuộc hệ thống cúng lễ ở nông thôn xưa. Nếu nghiên cứu biết được chuyện này viết vào thời gian nào thì nó sẽ rất có ích cho việc nghiên cứu thần thoại dân gian Vlệt Nam.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phạm Hữu Chí

Năm sinh Ất Tị 1905 – Mậu Dần 1938 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…
Chi tiết

Đinh Công Tráng

Năm sinh Nhâm Dần 1842 – Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành Hà Nam Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Long An

Long An Tỉnh Tỉnh Long An Một góc thành phố Tân An Hành chính Quốc gia Việt Nam…
Chi tiết

Bùi Giáng

Năm sinh Bính Dần 1926 – Mậu Dần 1998 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Người Cơ Tu

Người Cơ Tu (còn gọi là người Ca Tu, Gao, Hạ, Phương, Ca-tang) là một dân tộc sống…