Năm sinh Đinh Sửu 1817- Mậu Dần 1878
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ, đời Tự Đức, quê xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Nghệ An (nay là Hà Tĩnh). Con cử nhân Ngụy Khắc Thận, cháu gọi tiến sĩ Ngụy Khắc Tuần bằng chú.

Năm Tân sửu 1841, đỗ cử nhân, đến Bính thìn 1856 đỗ Thám hoa lúc 39 tuổi.

Làm Tri phủ Thăng Bình – Quảng Nam – bốn năm, Bố chính Nghệ An tám năm, thăng Tham tri, lãnh Thượng thư bộ Công. Năm 1863, ông cùng Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ hướng dẫn phái bộ sang Pháp thương thuyết chuộc ba tỉnh miền Đông, nhưng công việc thất bại trước ân mưu thâm độc của thực dân Pháp.

Tác phẩm của ông:

Tây phù nhật kí (Nhật kí đi Pháp)
Như Tây kí…
Tuồng Kim Vân Kiều (chữ Nôm)

Tổng tài Quốc sử quán Nguyễn Thuật(1842-1911) có bài văn lúc Ngụy Khắc Đản qua đời, có câu:

“Ô hô! An Thạch vân vong, thương sinh ư ấp, lâm tôn khí thệ, sĩ loại đồng bi, nhiên tắc ngô bối chi bi đại nhơn, phi xuất ư nhứt chu chi tư dã. Quan san lộ viễn chấp phất vô do, lạo thảo sổ ngôn bội trữ tình tố vân nhỉ.”

Nghĩa:

Than ôi! An Thạch nói: “Chết trăm họ nghẹn lòng bi thiết”. Ngày lâm tôn (NKĐ) đã ra đi, hàng sĩ tri thức cùng bi thương, nhưng đó là bọn chúng ta thương xót đại nhơn, không phải xót thương vì ông cùng châu riêng với mình. Đường sá xa xôi, không đi đưa đám được, viết nhanh mấy lời tỏ hết tâm tình chân thật để tiễn đưa.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Thị Bính

Năm sinh Kỉ Mão 1879 – Bính Tuất 1946 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…
Chi tiết

Đỗ Ngọc Quang

Năm sinh … – Canh Dần 1950 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Huỳnh Quì

Tên khác Hoàng Quì Năm sinh Mậu Tí 1828 – Bính Dần 1926 Tỉnh thành Quảng Nam Thời…
Chi tiết

Trần Cảnh (Ii)

Năm sinh Giáp Tí 1684 – Đinh Sửu 1757 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh –…