Xem tiếp

Krystal Jung

Krystal Jung Krystal Jung tháng 3 năm 2021 Sinh Krystal Soo Jung 24 tháng 10, 1994 San Francisco,…
Xem tiếp

Julie Bowen

Julie Bowen Julie Bowen tại Buổi lễ ‘A Time for Heroes’ Thường niên lần thứ 25 ngày 19…
Xem tiếp

Milla Jovovich

Milla Jovovich Jovovich tại Liên hoan phim Cannes 2016 Sinh Militsa Bogdanovna Jovovich 17 tháng 12, 1975 Kiev,…
Xem tiếp

Kathryn Joosten

Kathryn Joosten Kathryn Joosten tại giải Primetime Emmy năm 2009 Sinh Kathryn Rausch (1939-12-20)20 tháng 12, 1939 Chicago,…
Xem tiếp

Norah Jones

Norah Jones Norah Jones trong một buổi biểu diễn năm 2007 Thông tin nghệ sĩ Tên khai sinh Geethali…
Xem tiếp

Kidada Jones

Kidada Jones Sinh 22 tháng 3, 1974 Los Angeles, California, Hoa Kỳ Trường lớp Fashion Institute for Design…
Xem tiếp

Jennifer Jones

Jennifer Jones Jennifer Jones trong Love Letters (1945) Tên khai sinh Phylis Flora Isley Sinh 2 tháng 3,…
Xem tiếp

Angelina Jolie

Angelina Jolie Jolie vào năm 2022 Sinh Angelina Jolie Voight 4 tháng 6, 1975 Los Angeles, California, Hoa…
Xem tiếp

JoJo

JoJo Thông tin nghệ sĩ Sinh 20 tháng 12, 1990 Nguyên quán Mỹ Thể loại Pop, R&B, Blue-eyed…
Xem tiếp

Dakota Johnson

Dakota Johnson Dakota Johnson năm 2018 Sinh Dakota Mayi Johnson 4 tháng 10, 1989 Austin, Texas, Mỹ Quốc…