Xem tiếp

Phan Văn Giang

Đại tướng, Tiến sĩ Phan Văn Giang Chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phó Bí thư Quân…
Xem tiếp

Ngô Xuân Lịch

Đại tướng Ngô Xuân Lịch Chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phó Bí thư Quân ủy Trung…
Xem tiếp

Đoàn Khuê

Đại tướng Đoàn Khuê Chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nhiệm kỳ 9 tháng 8,…
Xem tiếp

Lê Đức Anh

Đại tướng Lê Đức Anh Chức vụ Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt…
Xem tiếp

Văn Tiến Dũng

Đại tướng Văn Tiến Dũng Lê Hoài Chức vụ Bí thư Quân ủy Trung ương Nhiệm kỳ 1984 – 1986…
Xem tiếp

Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp Võ Nguyên Giáp năm 1957 Chức vụ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân…
Xem tiếp

Trần Đại Quang

Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang Trần Đại Quang năm 2017 Chức vụ Chủ tịch…
Xem tiếp

Lê Hồng Anh

Đại tướng Lê Hồng Anh Út Anh Lê Hồng Anh ở Hà Nội, 2007 Chức vụ Thường trực…
Xem tiếp

Lê Minh Hương

Thượng tướng Lê Minh Hương Chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an (Trước 1998 là Bộ Nội vụ)…
Xem tiếp

Bùi Thiện Ngộ

Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ Chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Nay là Bộ Công an) Nhiệm…