Xem tiếp

Lưu Miễn

Lưu Miễn (chữ Hán: 劉免,  ?-?) , là một nhà khoa bảng Việt Nam. Cuộc đờiApril 13, 2024…
Xem tiếp

Trịnh Tuệ

Trịnh Tuệ (chữ Hán: 鄭橞; 1701–?, trước có tên là Trịnh Huệ, sau vì trùng tên với Tuyên…
Xem tiếp

Nguyễn Đăng Đạo

Nguyễn Đăng Đạo (chữ Hán: 阮登道, 1651–1719) là một trong số rất ít trạng nguyên làm quan tới…
Xem tiếp

Lưu Danh Công

Lưu Danh Công (chữ Hán: 劉名公, 1643 hay 1644 – 1675) , người xã Phương Liệt, huyện Thanh…
Xem tiếp

Đặng Công Chất

Đặng Công Chất (chữ Hán: 鄧公質, 1621 hay 1622 – 1683) , người làng Phù Đổng, huyện Tiên…
Xem tiếp

Nguyễn Quốc Trinh

Nguyễn Quốc Trinh (chữ Hán: 阮國楨, 1624-1674) , người xã Nguyệt Áng, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín,…
Xem tiếp

Nguyễn Xuân Chính

Nguyễn Xuân Chính (chữ Hán: 阮春正, 1587 – ?) người làng Phù Chẩn, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn,…
Xem tiếp

Nguyễn Duy Thì

Nguyễn Duy Thì (1562-1642) là đại thần nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam. Sự nghiệpApril…
Xem tiếp

Phạm Quang Tiến

Phạm Quang Tiến (chữ Hán: 范光進, 1530-?) Người làng Lương Xá, huyện Thiện Tài, trấn Kinh Bắc (nay…
Xem tiếp

Phạm Duy Quyết

Phạm Đăng Quyết (1521 – ?) , tên lúc nhỏ là Phạm Duy Quyết (chữ Hán: 范維玦) , người…