Xem tiếp

Thích Từ Nhơn

thích từ nhơn 釋慈仁 Chân dung Hòa thượng Thích Từ Nhơn Pháp danh Nhựt Sáu (日𦒹) Pháp hiệu…
Xem tiếp

Thích Trí Tịnh

thích trí tịnh 釋智淨 Pháp danh Nhựt Bình 日平 Pháp tự Trí Tịnh 智淨 Pháp hiệu Thiện Chánh…
Xem tiếp

Thích Trí Thủ

thích trí thủ 釋智首 Pháp danh Tâm Như Pháp tự Đạo Giám Pháp hiệu Trí Thủ Hoạt động…
Xem tiếp

Thích Trí Thiền

thích trí thiền Hoạt động tôn giáo Tôn giáo Phật giáo Xuất gia 1912 Chùa Hòn Quéo Hòn…
Xem tiếp

Thích Trí Quang

Thích Trí Quang 釋智光 Sinh (1923-12-21)21 tháng 12 năm 1923 Làng Diêm Điền, Quảng Bình, Đông Dương thuộc Pháp…
Xem tiếp

Thích Trí Độ

thích trí độ Pháp hiệu Hồng Chân Hoạt động tôn giáo Tôn giáo Phật giáo Xuất gia 1940…
Xem tiếp

Thích Tố Liên

thích tố liên Hoạt động tôn giáo Tôn giáo Phật giáo Sư phụ Thích Thanh Tích Xuất gia…
Xem tiếp

Thích Thiện Quang

thích thiện quang 釋善光 Bàn thờ Hòa thượng Thích Thiện Quang trong chùa Vạn Linh Pháp danh Hồng…
Xem tiếp

Thích Thiện Nhơn

thích thiện nhơn 釋善仁 Hoạt động tôn giáo Tôn giáo Phật giáo Xuất gia 1960 chùa Phước Tường…
Xem tiếp

Thích Thiện Minh

thích thiện minh Pháp danh Tâm Thị (心是) Pháp tự Trí Nghiễm (智儼) Pháp hiệu Thiện Minh (善明)…