Xem tiếp

Michael Kremer

Michael Robert Kremer (Sinh ngày 12 tháng 11 năm 1964) là một nhà kinh tế phát triển người…
Xem tiếp

Esther Duflo

Duflo at Pop!Tech 2009. Sinh 25 tháng 10, 1972 Paris, Pháp Quốc tịch  Pháp và Hoa Kỳ Nơi…
Xem tiếp

Abhijit Banerjee

Abhijit Banerjee Sinh Abhijit Vinayak Banerjee Sinh ngày 21 tháng 2, 1961 Mumbai, Ấn Độ Quốc tịch Hoa…
Xem tiếp

Paul Romer

Paul Romer Paul Romer Sinh 7 tháng 11, 1955 Denver, Colorado, Hoa Kỳ Quốc tịch American Trường lớp…
Xem tiếp

William Nordhaus

William Nordhaus Sinh William Dawbney Nordhaus 31 tháng 5, 1941 Albuquerque, New Mexico, Hoa Kỳ Học vị Đại…
Xem tiếp

Richard Thaler

Sinh 12 tháng 9, 1945 East Orange New Jersey Quốc tịch Hoa Kỳ Nơi công tác University of…
Xem tiếp

Angus Deaton

Angus Deaton Angus Deaton Sinh Angus Stewart Deaton 19 tháng 10, 1945 Edinburgh, Scotland, Anh Quốc tịch Anh,…
Xem tiếp

Jean Tirole

Jean Tirole năm 2007. Sinh 9 tháng 8, 1953 Troyes, Pháp Quốc tịch Pháp Nơi công tác Toulouse…
Xem tiếp

Robert J. Shiller

Robert J. Shiller Sinh 29 tháng 3, 1946 Hoa Kỳ Quốc tịch Hoa Kỳ Trường lớp Đại học…
Xem tiếp

Lars Peter Hansen

Lars Peter Hansen Sinh 26 tháng 10 năm 1952 Hoa Kỳ Quốc tịch Hoa Kỳ Trường lớp Đại…