Xem tiếp

Lê Thái Tổ

Lê Thái Tổ (Lê Lợi) 黎太祖 Hoàng đế Việt Nam Tượng đài Lê Thái Tổ dựng vào khoảng…