Xem tiếp

La Thăng

La Thăng Chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nhiệm kỳ 1986 – 1991 Ủy viên Trung ương Đảng…
Xem tiếp

Đỗ Bá Tỵ

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ Chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ…
Xem tiếp

Lê Giản

Lê Giản, tên thật là Tô Dĩ (Sinh ngày 2 tháng 8 năm 1911, tại thôn Xuân Cầu,…
Xem tiếp

Thích Từ Nhơn

thích từ nhơn 釋慈仁 Chân dung Hòa thượng Thích Từ Nhơn Pháp danh Nhựt Sáu (日𦒹) Pháp hiệu…
Xem tiếp

Thích Trí Tịnh

thích trí tịnh 釋智淨 Pháp danh Nhựt Bình 日平 Pháp tự Trí Tịnh 智淨 Pháp hiệu Thiện Chánh…
Xem tiếp

Thích Trí Độ

thích trí độ Pháp hiệu Hồng Chân Hoạt động tôn giáo Tôn giáo Phật giáo Xuất gia 1940…
Xem tiếp

Thích Thanh Tứ

thích thanh tứ 釋清賜 Tổng thống Ân Độ Pratibha Patil hội kiến Thiền sư Thích Thanh Tứ tại…
Xem tiếp

Thích Chơn Thiện

thích chơn thiện 釋真善 Pháp danh Tâm Ngộ (心悟) Pháp tự Chơn Thiện (真善) Pháp hiệu Viên Giác…
Xem tiếp

Trần Văn Giàu

Nhà giáo nhân dân Trần Văn Giàu Sáu Giàu, Mười Ký Sinh 11 tháng 9 năm 1911 xã…
Xem tiếp

Trần Văn Danh

Trần Văn Danh (1923–2003) bí danh Ba Trần, tên thật là Trần Văn Bá, Thiếu tướng, Thứ trưởng…